รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางดาวหทัย สาสิมมา
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : เสิงสาง  อำเภอ/เขต : เสิงสาง  จังหวัด : นครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ :30330  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :044457561  มือถือ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง จังหวัด : นครราชสีมา
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170