รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางฐิติมาพร อาจจำปา
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : สมสนุก  อำเภอ/เขต : ปากคาด  จังหวัด : บึงกาฬ  รหัสไปรษณีย์ :38190  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :089-5750124  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด จังหวัด : บึงกาฬ
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170