รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายชานนท์ เข็มทอง
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : ชำแระ  อำเภอ/เขต : โพธาราม  จังหวัด : ราชบุรี  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :032337867  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จังหวัด : ราชบุรี
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด : ทำงานรักในอาชีพ และรักเกษตรกรเหมือนญาติมิตร
คำจำกัดความ :


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170