รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายเจษฎา งามธุระ
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : คันโช้ง  อำเภอ/เขต : วัดโบสถ์  จังหวัด : พิษณุโลก  รหัสไปรษณีย์ :65160  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :055316542  มือถือ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นายช่างชลประทานชำนาญงาน
หน่วยงาน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัด : พิษณุโลก
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170