รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : บ้านแหวน  อำเภอ/เขต : หางดง  จังหวัด : เชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :053311713  มือถือ :0931303042  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง จังหวัด : เชียงใหม่
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170