รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายสุรวุฒิ เสาร์พูล
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : ม่วงเตี้ย  อำเภอ/เขต : แม่ลาน  จังหวัด : ปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ :94180  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :073356256  มือถือ :0816043512  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน จังหวัด : ปัตตานี
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :
1. ความรู้เฉพาะสาขา : ข้าว
รูปภาพ 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170