รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายศุภชัย สุดสาย
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : พิมาน  อำเภอ/เขต : เมืองสตูล  จังหวัด : สตูล  รหัสไปรษณีย์ :91120  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :074711357  มือถือ :0815428046  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : ปศุสัตว์อำเภอทุ่งหว้า
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จังหวัด : สตูล
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :
1. ความรู้เฉพาะสาขา : ส่งเสริมการปศุสัตว์


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170