รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายนิตินัย สังหาด
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : ตุยง  อำเภอ/เขต : หนองจิก  จังหวัด : ปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ :94170  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :073437068  มือถือ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัด :
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :
1. ความรู้เฉพาะสาขา : การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี
รูปภาพ 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170