รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางสาวนูรยานี สามะอาลี
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : กะรุบี  อำเภอ/เขต : กะพ้อ  จังหวัด : ปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ :94230  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :073494011  มือถือ :0817381291  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ จังหวัด : ปัตตานี
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170