รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายสมพร หิรัญโรจน์
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : วังตามัว  อำเภอ/เขต : เมืองนครพนม  จังหวัด : นครพนม  รหัสไปรษณีย์ :48000  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :0960784558  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม จังหวัด : นครพนม
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :
1. ความรู้เฉพาะสาขา : รูปภาพ

2. การจัดการปัจจัยการผลิต : รูปภาพ 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170