รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายอาณัติ กระจ่างจิตร
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : ถนนขาด  อำเภอ/เขต : เมืองนครปฐม  จังหวัด : นครปฐม  รหัสไปรษณีย์ :73000  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :034340036  มือถือ :0816934683  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม จังหวัด : นครปฐม
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ : จริงใจบริการเกษตรกร
1. ความรู้เฉพาะสาขา : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มวลชนสัมพันธ์
2. การจัดการปัจจัยการผลิต : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ความสำคัญของการรวมกลุ่มเกษตรกร
3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง : กำหนดแผนการทำงาน ประสานงานเกษตรกร เตรียมเอกสาร
4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า : จริงใจ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ : ใจเย็น และค่อยแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง แล้วนำมาเป็นบทเรียนในการทำงานครั้งต่อไป


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170