รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางสายฝน เสียงหวาน
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : กาฬสินธุ์  อำเภอ/เขต : เมืองกาฬสินธุ์  จังหวัด : กาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์ :46000  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :043815254  มือถือ :0945301511  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :saifon.sw@gmail.com
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัด : กาฬสินธุ์
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170