รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายวิทยา ดอกไม้แก้ว
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : กุดเค้า  อำเภอ/เขต : มัญจาคีรี  จังหวัด : ขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ :40160  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :0883763942  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : ประมงอำเภอมัญจาคีรี
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอมัญจาคีรี จังหวัด : ขอนแก่น
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170