รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายประชา กลิ่นจันทร์
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : ปาล์มพัฒนา  อำเภอ/เขต : มะนัง  จังหวัด : สตูล  รหัสไปรษณีย์ :91130  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :0810924760  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอมะนัง จังหวัด :
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :
1. ความรู้เฉพาะสาขา : ส่งเสริมการเกษตร


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170