รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางสุภา ค้าคล่อง
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : โนนหวาย  อำเภอ/เขต : หนองวัวซอ  จังหวัด : อุดรธานี  รหัสไปรษณีย์ :41220  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ จังหวัด : อุดรธานี
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
การทำหน่อไม้ส้ม
วิธีทำ
1.ปลอกเปลือกสับให้ชิ้นพองาม
2.นำหน่อไม้ที่สับแล้วมาล้างแล้วนำมาแช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน (เพื่อให้รสชาดขมเผื่อนออก)
3.นำหน่อไม้ที่แช่น้ำ 1 คืน มาล้างเทใส่กระจาดให้สะเด็จน้ำ
4.เทใส่กาละมัง ใส่เกลือ ข้าวสาร คนให้เข้ากัน
5.เทใส่ขวดพลาสติก ขวดโหล ใส่ถัง
6.เทน้ำสะอาดให้เต็มขวดหรือภาชนะที่ใส่หน่อไม้ส้มปิดฝาให้แน่น
หมายเหตุ การใส่เกลือ ข้าวสาร ใส่เพื่อกันบูด ให้รสชาดเปรี้ยว


คำจำกัดความ :
1. ความรู้เฉพาะสาขา : รูปภาพ 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170