รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางบุญยลักษณ์ กำเลิศทอง
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : บ่อพลอย  อำเภอ/เขต : บ่อพลอย  จังหวัด : กาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :0860281937  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย จังหวัด : กาญจนบุรี
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170