รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายไพศาล บุญรอด
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : ท่าขนุน  อำเภอ/เขต : ทองผาภูมิ  จังหวัด : กาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :034599482  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : เกษตรอำเภอ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ จังหวัด : กาญจนบุรี
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :
1. ความรู้เฉพาะสาขา : การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเกษตร


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170