รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางจุฑามาส บุญโกมล
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : บุ่งมะแลง  อำเภอ/เขต : สว่างวีระวงศ์  จังหวัด : อุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์ :34190  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :0896245710  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัด : อุบลราชธานี
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :

ศัตรูของพริกและการป้องกันกำจัด

โรคตากบ

สาเหตุ   เชื้อรา

ลักษณะอาการ   แผนกลมตรงกลางแผลมีสีขาวอมเทา  ขยายผลมีสีน้ำตาลเข้มรอบ ๆ แผล  เนื้อใบอาจจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและร่วงหล่นไป  โรคตากบนี้จะระบาดมากในสภาพอากาศร้อนชื้น  การเข้าทำลายของโรคจะเกิดจากใบหล่นต่าง ๆ ก่อนเข้าระบาดไปสู่ส่วนบน

การป้องกันกำจัด  พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช

โรคกุ้งแห้งหรือแอนแทรคโนส

สาเหตุ  เชื้อรา

ลักษณะอาการ    โรคนี้แสดงอาการบนผลพริก  โดยเริ่มจากจุดจ่ำ  แผลบุ๋มลึกลงไปเล็กน้อย  ต่อมาแผลขยายขนาดออกในลักษณะวงรี  หรือวงกลม  เกิดเป็นวงดำซ้อนกันเป็นชิ้น ๆ บางครั้งจะเห็นเมือกเยิ้ม ๆ สีส้มอ่อน ๆ ในบริเวณแผลโรคนี้พบมากเมื่อพริกเริ่มสุก  โดยเฉพาะพริกผลใหญ่ประเภทพริกชี้ฟ้าจะเป็นโรคนี้และระบาดได้รวดเร็ว  พริกขี้หนู  โรคนี้สามารถติดไปกับเมล็ด

การป้องกันกำจัด  ถ้าเก็บเมล็ดพันธุ์เองต้องเลือกเก็บเมล็ดจากต้นที่ไม่เป็นโรค  ควรคลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช

 

 

คำจำกัดความ :


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170