รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางวิลัย นันทา
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : เซกา  อำเภอ/เขต : เซกา  จังหวัด : บึงกาฬ  รหัสไปรษณีย์ :38150  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :0898617649  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเวริมการเกษตรชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา จังหวัด : บึงกาฬ
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :
1. ความรู้เฉพาะสาขา : ปาล์มน้ำมัน


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170