รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางนวลจันทร์ ฉัตรเท
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : วังกระแจะ  อำเภอ/เขต : เมืองตราด  จังหวัด : ตราด  รหัสไปรษณีย์ :2300  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :0922671391  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : เกษตรอำเภอแหลมงอบ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมงอบ จังหวัด : ตราด
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ : แปรรูป เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้แก่ชุมชน
1. ความรู้เฉพาะสาขา : แปรรูปอาหาร


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170