รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางจิตราพร กาละกูล
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : ม่วงสามสิบ  อำเภอ/เขต : ม่วงสามสิบ  จังหวัด : อุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์ :34140  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัด : อุบลราชธานี
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด : องค์ความรู้เรื่อง   "น้ำหมักชีวภาพฮอร์โมนเร่งใบพืช”
ความสำคัญ  ถอดองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์หรือผู้ที่จะเกษียณอายุ สำหรับเป็นแนวทางแก่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการต่อไป
วัตถุประสงค์     ๑.  เพื่อถอดองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์หรือผู้ที่จะเกษียณอายุ
                ๒. เพื่อให้ได้องค์ความรู้เรื่อง "น้ำหมักชีวภาพฮอร์โมนเร่งใบพืช”
สำหรับใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้แก่เจ้าหน้าที่ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่
องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น   สูตรฮอร์โมนเร่งใบ
  ส่วนผสม    หัวกุ้ง  3  ส่วน
                  กากน้ำตาล    1  ส่วน
                   น้ำ  1  ส่วน
 
วิธีการหมัก  1. นำส่วนผสมทั้งหมดมาหมักในถังพลาสติก  คลุกเคล้าให้เข้ากัน
  2. ปิดฝา (ไม่ต้องสนิท) เก็บไว้ในร่ม
 
3. กวนทุก ๆ 7 วัน
  วิธีการใช้  หลังจากหมัก 3-4 เดือน สามารถนำไปใช้ได้ โดยนำน้ำหมักผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1: 50 ฉีดพ่นใบ

คำจำกัดความ :


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170