รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางสาววิภาวรรณ กลิ่นหอมอ่อน
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : กุดสระ  อำเภอ/เขต : เมืองอุดรธานี  จังหวัด : อุดรธานี  รหัสไปรษณีย์ :41000  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :0872442788  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด : อุดรธานี
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ : จะทำอะไรก็ต้องทำอย่างตั้งใจ ถ้าผลสัมฤทธิืที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจเราก็ภูมิใจ หากเกิดข้อผิดพลาดถือซะว่าเราได้เรียนรู้กับสิ่งพลาดนั้นแล้ว จงอย่าได้ผิดซ้ำอีก
1. ความรู้เฉพาะสาขา : เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช การตัดต่อวีดีโอ
2. การจัดการปัจจัยการผลิต : การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กับการเกษตรของตน
3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง : ศึกษารายละเอียดของงานก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติทุกครั้ง
4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า : การนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ตนเองไปทำมาให้ผู้อื่นได้รีบทราบได้อย่างกระชับ แต่ชัดเจน
5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ : การเรียงลำดับความสำคัญ ของงาน การจัดหมวดหมู่งานที่สามารถทำได้พร้อมกัน ให้เสร็จทันตามกำหนดและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170