รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : หัวไผ่  อำเภอ/เขต : มหาราช  จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์ :13150  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :035389126  มือถือ :0897440515  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด : เทคนิคการคาดการณ์การระบาดศัตรูพืชเบื้้องต้นในนาข้าว โดย การสังเกตในนาข้าว 1) ถ้าพบนกนางแอ่นในนาข้าวนั่นแสดงว่าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเริ่มระบาดหรือพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 2) ถ้าพบแมลงปอ แสดงว่าในนาข้าวเริ่มมีแมลงศัตรูพืช 3) ถ้าพบนกกระยาง มาจิกตามต้นข้าว แสดงว่าจะพบหนอนในนาข้าว 
คำจำกัดความ : เทคนิคการคาดการณ์การระบาศัตรูพืชในนาข้าว
1. ความรู้เฉพาะสาขา : รูปภาพ 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170