รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางสาวกฤษณ์พร จงเจริญ
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : ทุ่งคล้า  อำเภอ/เขต : สายบุรี  จังหวัด : ปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ :94110  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :073411104  มือถือ :0899954943  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :0966174755
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี จังหวัด : ปัตตานี
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด : ความสามารถพิเศษ  รำไทย  ดนตรีไทย  
คำจำกัดความ :
1. ความรู้เฉพาะสาขา : วิเคราะห์ดิน
4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า : มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กับเพื่อนร่วมงาน ยิ้มแย้มแจ่มใส และให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ : มีสติสัมปชัญะ ใจเย็น และควรให้อภัยกัน


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170