รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายโซฟัน ระเด่นอาหมัด
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : ตะลุบัน  อำเภอ/เขต : สายบุรี  จังหวัด : ปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ :94110  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :073411104  มือถือ :0935785390  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี จังหวัด : ปัตตานี
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170