รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางสาวไซมะห์ จาเราะมหาแดง
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : ตันหยงลุโละ  อำเภอ/เขต : เมืองปัตตานี  จังหวัด : ปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ :94000  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :073-437068  มือถือ :0896535115  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัด : ปัตตานี
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :
1. ความรู้เฉพาะสาขา : -การป้องกันกำจัดศัตรูพืช -การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า เมตตาไรเซียม บิวเวอเรีย -การกรีดยางพารา


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170