รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายสมรักษ์ รักปลื้ม
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : ทุ่งหว้า  อำเภอ/เขต : ทุ่งหว้า  จังหวัด : สตูล  รหัสไปรษณีย์ :91120  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :0817283145  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอทุ่งหว้า จังหวัด : สตูล
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :
1. ความรู้เฉพาะสาขา : เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการประมง ในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำประมง และการบริหารจัดการด้านประมง แก่เกษตรกรชาวประมงในเขตท้องที่ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
2. การจัดการปัจจัยการผลิต : หลักวิชาการ ตัวอย่างผลความสำเร็จจากเกษตรกรต้นแบบ ในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำประมง และการบริหารจัดการด้านประมง ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานที่กรมประมงกำหนดเ


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170