รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางสาวบุษบา รู้น้อม
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : ทุ่งขวาง  อำเภอ/เขต : กำแพงแสน  จังหวัด : นครปฐม  รหัสไปรษณีย์ :73140  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :034355186  มือถือ :0899812830  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัด : นครปฐม
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170