รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายพูลจิตต์ กาลพัฒน์
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : ภูเงิน  อำเภอ/เขต : กันทรลักษ์  จังหวัด : ศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์ :33120  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : เกษตรกร
หน่วยงาน : บ้านภูมิคำ ต.ภูเงิน จังหวัด : ศรีสะเกษ
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด : ทำการปลูกข้าว ,เลี้ยงปลา
คำจำกัดความ :
1. ความรู้เฉพาะสาขา : กิจกรรมการปลูกพืชผสมผสาน


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170