รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางภัทริยา ยะกันโท
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : ศรีบัวบาน  อำเภอ/เขต : เมืองลำพูน  จังหวัด : ลำพูน  รหัสไปรษณีย์ :51000  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :053006258  มือถือ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัด : ลำพูน
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ : ต้นแบบแห่งการพัฒนาที่ดิน
1. ความรู้เฉพาะสาขา : การพัฒนาที่ดิน


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170