รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายโกสินทร์ สุนทรโฏสภา
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : กุยบุรี  อำเภอ/เขต : กุยบุรี  จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เกษตร
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี จังหวัด :
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170