รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางสาวกังสดาล เหมโคกน้อย
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : ควนโพธิ์  อำเภอ/เขต : เมืองสตูล  จังหวัด : สตูล  รหัสไปรษณีย์ :91140  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :0898703812  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอท่าแพ จังหวัด : สตูล
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170