รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางจีราภรณ์ เรืองฤาษี
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : เวียงยอง  อำเภอ/เขต : เมืองลำพูน  จังหวัด : ลำพูน  รหัสไปรษณีย์ :51000  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :053537611  มือถือ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน
หน่วยงาน : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัด : ลำพูน
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ : ต้นแบบด้านบัญชี


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170