รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายกิตติ์ คุ้มคอน
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : ในเมือง  อำเภอ/เขต : เมืองพิษณุโลก  จังหวัด : พิษณุโลก  รหัสไปรษณีย์ :65000  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :055253024  มือถือ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จังหวัด : พิษณุโลก
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170